foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+380(0552)26-42-26
honmb@ukr.net

Херсонська обласна наукова медична бібліотека

Комунальний заклад Херсонської обласної ради

Вітаємо Вас на сайті Херсонської обласної наукової медичної бібліотеки ! +++ +++ "Хто володіє інформацією, той володіє світом" Уїнстон Черчілль.

Як і більшість ОНМБ України Херсонська обласна наукова медична бібліотека була створена в перший післявоєнний місяць1945 р. Офіційно розпочала свою діяльність з  1 червня 1945 р.

Першим директором ОНМБ була призначена Матильда Авксентіївна Марченко. З самого початку ОНМБ була підпорядкована міськздороввідділу, який затвердив штатний розпис з 8-ми працівників, але згодом був скорочений до 5 осіб. Бібліотечний фонд формувався з видань, які надхо­дили від різних медичних установ, подарунків від городян. На кінець 1945р. книжковий фонд уже нараховував 271 прим, книг і 298 прим, періодичних видань. Обслуговано за цей період 150 медичних працівників, які одержали 9021 прим. видань. На той час у бібліотеці працювали Олена Францівна Ячна, Надія Василівна Кисляк. ОНМБ активно співпрацювала з бібліотекою Будинку санпросвіти. Були укладені договори з Московсь­ким і Херсонським бібколекторами, з Київською і Харківською науковими медичними бібліотеками. Активізувалась робота з читачами, систематично організовувались тематичні книжкові виставки, готувались рекомендацій­ні списки, інформаційні бюлетені, проводились масові заходи і бібліотека здійснювала комплектування періодичними виданнями міські і сільські лікарні. На базі ОНМБ уже в той час влаштовувались наради лікарів нау­кового лікарського товариства Херсона. Уже в 1946 р. бібліотека обслуго­вувала понад 500 спеціалістів-медиків.

В 1951 р. після виходу на пенсію Марченко М.А. на посаду директора була призначена Олена Миколаївна Богдан-Подобєдова, перед цим викла­дала історію в медичному училищі, згодом закінчила Харківський бібліо­течний інститут. Значний обсяг роботи було здійснено по формуванню фонду, особливу увагу було приділено пошуку матеріалів з медичного краєзнавства. Активну участь брала бібліотека у створенні і діяльності історико-медичного товариства, засідання якого відбувались в бібліотеці. Активну участь в роботі товариства брали висококваліфіковані фахівці медичної галузі: к.м.н. Ревенок М.Д., Юрженко П.І., Масальський В.М., Богуславський Л.Г., Сафроненко Г.Д., Бойченко 3.1. та інші. В 1958 р. ОНМБ одержала приміщення, але занадто мале, яке потребувало капітального ремонту.

В 1973 р. на посаду директора було призначено Станіслава Петровича Каверіна. Активізувалась діяльність ОНМБ як організаційно-методичного центра мережі бібліотек при ЛПЗ, які в 70-х роках були частково централізовані і стали філіалами ОНМБ, яка забезпечувала формування книжкових фондів, на їх потреби на той час виділялись значні кошти.

В 1988 р. у зв'язку з захворюванням Каверіна С.П. на посаду дирек­тора ОНМБ було призначено Миколу Миколайовича Васильєва, за фахом лікар-стоматолог. В штаті ОНМБ на той час працювала Рита Яківна Альберт-Зельманович, яка мала досвід роботи з питань бібліотечно-бібліографічної справи і фактично була заступником директора з усіх організаційно-методичних питань, а згодом (в 1989 р.) була призначена на посаду директора ОНМБ.

В квітні 1991 р. на посаду директора ОНМБ була призначена Діжур Тетяна Альбертівна, висококваліфікований, ініціативний, освічений фахівець. Вона в короткий термін зуміла поліпшити умови праці не тільки співробітникам бібліотеки, а домогтися організації пристойних умов праці для користувачів. Було змінено структуру бібліотеки. До відділу обслуговування увійшли абонемент, читальний зал і книгосховище. До відділу інформації - сектор краєзнавчої бібліографії, і відділ став називатися інформаційно-бібліографічним відділом. У відділі комплектування було створено два сектори: обробки нових надходжень і роботи з філіалами. У роботі з новими надходженнями конче потрібно було створити відділ предметизації, який став у нагоді при створенні і формуванні предметного електронного каталогу. У 1994 році ОНМБ одна з перших серед медичних бібліотек України почала опановувати нові комп’ютерні технології. На сьогодні локальна комп’ютерна мережа об’єднує 10 персональних комп’ютерів, зокрема: 9 автоматизованих робочих місць для бібліотечних працівників, всі вони мають вихід в Інтернет. Наявність Wi-Fi-зони дозволяє користувачам підтримувати з'єднання в мережі Інтернет з власних електронних пристроїв. З впровадженням комп'ютерної техніки зросли темпи обробки інформаційних документів. Електронний каталог започатковано з 1996 року. Карткові предметні каталоги по 1995 рік було законсервовано.В роботі всіх відділів ОНМБ використовується АБІС ІРБІС-64 версії 2007.2, яка підтримує всі міжнародні формати обміну бібліографічних записів. Поточні інформаційні списки допомогу фахівцям розсилаються абонентам і виставляються на сайті ОНМБ (функціонує з 2001 року), тому користувачі, які мають доступ до всесвітньої мережі, можуть одержати потрібну для них інформацію в будь-який час доби.

Необхідно відзначити, що Херсонська ОНМБ має високий авторитет серед медичної і бібліотечної громадськості в Україні. Директор ОНМБ Діжур Т.А. систематично представляє ОНМБ на багатьох міжнародних форумах з бібліотечно-інформаційної справи, розширює рамки співробіт­ництва з бібліотеками зарубіжних країн. Так, у 1996 р. ОНМБ брала участь у Міжнародному семінарі бібліотечних працівників в Болгарії, в роботі 5, 14 та 15 міжнародних конференцій “Крим…” (1998р., 2007р., 2008р.), у 8-му міжнародному конгресі медичних бібліотек в Лондоні (2000 р.), в науково-освітній професійній програмі “Управління бібліотекою” в Білорусії (2007р., м. Мінськ,). Кожна зустріч дарувала нові ідеї, які були впроваджені в практиці роботи бібліотеки.

На базі ОНМБ проводились презентації медичних видань видавни­чих домів «Каргер» та «Шпрінгер» (Німеччина), чисельні виставки-продажі медичної літератури вітчизняних товариств, тощо.

Бібліотечний фонд нараховує понад 141 тис. прим. видань. Щорічно бібліотека обслуговує близько 7000 користувачів і видає їм 140-150 тис. прим, документів. Послугами бібліотеки користуються всі лікувально-профілактичні заклади міста. Налагоджено систему по проведенню відкритих переглядів літератури, днів фа­хівця і днів інформації в медичних закладах міста.

ОНМБ активно співпрацює з мережею обласних наукових медичних бібліотек України по створенню “Зведеного електронного каталогу медичних бібліотек України ”.

Однією з перших серед медичних бібліотек України ОНМБ здійснила ретроспективну конверсію предметного карткового каталогу 1960–1995 рр. для створення Імідж-каталогу в електронній версії. БД імідж-каталогу складає понад 478000 записів.

На цей час в ОНМБ працює досить досвідчений штат бібліотечних працівників, з яких 6 мають вищу спеціальну освіту, деякі з них мають великий стаж роботи, ветерани бібліотеч­ної справи передають свій досвід і роблять все можливе для якісного і оперативного забезпечення бібліотечно-інформаційним обслуговуванням спеціалістів-медиків Херсонщини. Злагоджений колектив однодумців, ентузіастів своєї справи, сповідує головний принцип свого керівника – за відмовою або невчасно наданою інформацією стоїть людське життя.

Попереду в ОНМБ нові плани та проекти...

Інтернет-ресурси


Copyright © 2018 Херсонська обласна наукова медична бібліотека Rights Reserved.