foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+380(0552)26-42-26
honmb@ukr.net

Херсонська обласна наукова медична бібліотека

Комунальний заклад Херсонської обласної ради

Вітаємо Вас на сайті Херсонської обласної наукової медичної бібліотеки ! +++ +++ "Хто володіє інформацією, той володіє світом" Уїнстон Черчілль.

       Херсонська обласна наукова медична бібліотека (ХОНМБ) є центром інформаційно-бібліографічного забезпечення фахівців в галузі медичної науки та охорони здоров’я регіону, основним книгосховищем медичної літератури, що була заснована  1 червня 1945 року.

       Не існує важливішої проблеми у людства ніж проблема життя і здоров’я. На службі саме цієї проблеми і стоїть наша бібліотека. Привітні, доброзичливі бібліотекарі та бібліографи завжди нададуть кваліфіковану допомогу медичним працівникам установ міста та області.

       Бібліотечний фонд складає понад 142 тис. примірників видань, в т.ч.: книжковий фонд - 59 тис. прим., журнальний – 66 тис. прим., інформаційні листи, методичні рекомендації, автореферати дисертацій, бібліографічні посібники та інші види видань. Фонд налічує понад 1100 прим. іншомовних видань (англ., нім.) У складі фонду література з усіх галузей медицини, охорони здоров’я та суміжних наук. Раритетний фонд складає 225 прим. (видання 1865-1927рр.), серед них: Пирогов Н.И. "Начала общей военно-полевой хирургии" в 2-х т. (1865г.), Лаверан А. «Учение о войсковых болезнях» (1877 г.), Мейнерт Т. «Психиатрия» (1885 г.), Эрб В. «Руководство к болезням продолговатого мозга» (1881 г.), Кенинг Ф. «Руководство к частной хирургии» (1888 г.), Эйхвальд Э.Э. «Общая терапия» (1892 г.) тощо. В фонді зберігаються періодичні видання медичної тематики починаючи з 30-х років минулого століття.

        Щорічно до фонду ХОНМБ надходить близько 1,0 тис. примірників видань. Це переважно література медичної тематики. Головними джерелами комплектування є  “Укрмедпатентінформ”, фірма “Періодика”, видавництво "Медицина", обмінний фонд Національної наукової медичної бібліотеки України, ХОУНБ ім. О. Гончара тощо. Також джерелами поповнення документального фонду бібліотеки є дарунки з фахових видавництв, редакцій видань, значний внесок в комплектування документів додає гуманітарна допомога медичних університетів м.Одеси, м.Львова, м. Дніпропетровська, м. Запоріжжя, Інституту кардіології ім. М.Д.Стражеска (м. Київ), Національної медичної академії ім. П.Л.Шупика (м.Київ), Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м.Київ) та доброчинні подарунки від читачів-медиків: Регеди М.С., Маланчука В.О., Могилевського Б.Ю., Бабіча М.І., медичних фахівців Херсонського онкологічного диспансеру та ін.

      Впродовж ряду років ведеться робота по накопиченню найновішої інформації на електронних носіях. На сьогодні комп’ютерний парк налічує 10 автоматизованих робочих місць бібліотекарів.

        Основним джерелом бібліографічного пошуку є електронний каталог (ЕК), до складу якого входять всі аналітичні статті з періодичних видань, які отримує бібліотека, збірників видань, бібліографічні описи на книги, методичні рекомендації, інформаційні листи. ЕК має незаперечну перевагу перед традиційними картковими каталогами та картотеками, так як дозволяє оперативно скоригувати  пошук, допускає його гнучкість і багатоваріантність, забезпечує повноту виконання запитів. На сьогодні електронний каталог ОНМБ налічує понад 262000 бібліографічних записів  з  доволі великим хронологічним охопленням (з 1996 року), в тому числі:  описів книг – понад 8000, аналітичних статей –  понад 250000. Для  доступності користувачам в будь-який час доби, база даних електронного каталогу розміщена на сайті в Інтернеті (Електронний каталог)  та регулярно поповнюється новими надходженнями.
     
     
Поступово поповнюються електронні БД "Друковані праці медиків Херсонщини" (1695 зап.), "Персоналії" (1366 зап.), "Нормативні документи" (2863 зап.), "Медичні газети" (13360 зап.), "Електронні журнали" (3110 зап.).  

        У нашому місті, на жаль, немає медичних університетів та значних науково-дослідних центрів, але повноцінне задоволення читацьких потреб практичних лікарів, які складають ядро читацької маси, є не менш важливим. Адже саме від їх знань та досвіду залежить життя та здоров’я людей. В компетенції відділів ОНМБ виконання ускладнених та усних запитів з використанням ДБА: каталогів, картотек, довідково-бібліографічного фонду, електронних носіїв інформації. Щорічно обслуговується близько 7000 користувачів. Видача документів складає 140-150 тис. одиниць. Користується послугами бібліотеки більше 70 медичних закладів міста та області.

    Активно працює інформаційна служба. Відділ наукової медичної інформації та бібліографії використовує всі засоби для більш повного інформаційного забезпечення медичних фахівців про нові досягнення та розробки в галузі охорони здоров’я: індивідуальне та колективне інформування. Достатньо успішно використовуються для ознайомлення з новими надходженнями до фонду та для залучення нових читачів виправдані форми роботи – Дні фахівця, Дні інформації, відкриті перегляди в лікувально-профілактичних закладах міста. Щорічно видається бібліографічний покажчик “Нові книги”, який включає перелік нових надходжень до бібліотеки, тематичні бібліографічні покажчики, інформаційні списки "На допомогу медичному фахівцю" з 27 тем.

      З 2008 року ОНМБ приймає участь в створенні  інформаційного ресурсу – «Зведений електронний каталог медичних бібліотек України». 

       В бібліотеці працювали і працюють висококваліфіковані фахівці, які готові швидко прийти на допомогу.

            Запрошуємо  всіх бажаючих відвідати нашу бібліотеку  ! 

 

Інтернет-ресурси


Copyright © 2018 Херсонська обласна наукова медична бібліотека Rights Reserved.